TYP: a1

Jak żeglować bezpiecznie

wtorek, 14 kwietnia 2015
Ilona Miluszewska
11 kwietnia 2015 r. Pomorski Związek Żeglarski wrócił do tradycji organizowania konferencji bezpieczeństwa żeglarskiego. W gościnnych progach Szkoły Morskiej w Gdyni przy ul. Polskiej odbyło się sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania”. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.


fot. Tadeusz Lademann

Blisko 70 uczestników przybyło z Gdańska, Gdyni, Redy, Słupska, Tczewa, Pruszcza Gdańskiego, Mechelinek, Szczecina, Chojnic, Piły, Chodzieży, Elbląga, Pucka, Kościerzyny, Mielna, Warszawy, Giżycka, Kaczor i Budzynia.

Konferencję otworzył prezes PoZŻ Bogusław Witkowski wskazując jej podstawowe zadanie: - Mówienie o tym jak pływać bezpiecznie, jak pływać z przyjemnością i jak pływać z morzem, a nie przeciwko morzu. – Dzisiejsze spotkanie ma także być przyczynkiem do krzewienia idei morskości Polski w całym kraju, nie tylko na Pomorzu – dodał prezes.

Zebranych przywitali również kpt. Alfred Naskręt, dyrektor Szkoły Morskiej, która była partnerem konferencji i kpt. Bogdan Olszewski, przewodniczący Rady Programowej Forum Nauczycieli Żeglarstwa, współorganizatora sympozjum. Uczestnicy wysłuchali ośmiu wystąpień.

Kpt. Bogdan Matowski, wieloletni pracownik Urzędu Morskiego w Słupsku, analizował przyczyny wypadków jachtowych. Podkreślał, że każdorazowa decyzja o wyjściu w morze winna uwzględniać stan techniczny i wyposażenie jachtu, warunki hydrometeorologiczne – aktualne i przewidywane – trasę rejsu, wiek i poziom wyszkolenia załogi, i w końcu doświadczenie żeglarskie samego kapitana.

Rafał Wojtyra, kierownik Inspektoratu Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi Polskiego Rejestru Statków SA omawiając aktualne wymogi PRS-u odnośnie bezpieczeństwa jachtów, odniósł się nie tylko do wymagań i przepisów opracowywanych i uaktualnianych przez Polski Rejestr Statków, ale także do innych standardów obowiązujących w Europie.

Kpt. ż.w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zanim przeszedł do prezentacji „Krajowego system bezpieczeństwa morskiego”, wspomniał o globalnych problemach związanych z bezpieczeństwem w wybranych sektorach przemysłu morskiego.

Zapowiadanego następnie Zbigniewa Kurowickiego, prezesa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który nie mógł przybyć, zastąpił Dariusz Luma, kierownik Stacji Ratowniczej w Giżycku, szef Centrum koordynacji Ratownictwa Wodnego. Mówił o bezpieczeństwie żeglarzy śródlądowych na przykładzie pracy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wskazując m.in. obszar działania i zagrożenia.

Żeglarz regatowy i morski Michał Korneszczuk, założyciel firmy Nautica Nord, partnera niemieckiego ubezpieczyciela Pantaenius w Polsce, przedstawił osiem najczęstszych wypadków na wodzie, opowiedział na co zwracać uwagę przy ubezpieczaniu jachtów, zaprezentował także wymogi ISAF w kwestii bezpieczeństwa jachtu.


fot. Tadeusz Lademan

Kpt. Bogdan Olszewski, nauczyciel akademicki, instruktor wykładowca, autor „Sztuki nauczania żeglarstwa”, przedstawił problemy bezpieczeństwa w świetle doświadczeń szkoleniowych. Podkreślał, że kluczowym zadaniem instruktora – nauczyciela żeglarstwa jest skuteczne przygotowanie swoich uczniów do walki, rozumianej jako zmaganie się z siłami pozaludzkimi. Przedstawił listę zaniedbań, będących przyczyną wypadków jachtowych, które mogą mieć źródło w wadliwym szkoleniu i wskazywał utracone z systemu nauczania faktory bezpieczeństwa żeglugi jachtowej.

Kpt. Krzysztof Januszewski z SAR, zawodowo zajmujący się telekomunikacją i teleinformatyką przedstawił organizację radiokomunikacji morskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w obszarze Morza Bałtyckiego. -

Radiokomunikacja jest często ostatnią deską ratunku – podkreślał. - Jeżeli żeglarz jest kiepsko wyszkolony, ma niskie kwalifikacje, choruje, to często podejmuje błędne decyzje. A wystarczy zasięgnąć porady przez radio. To może uratować życie, ale także zaoszczędzić wielu problemów.

Sobotnie spotkanie zakończyło wystąpienie Marka Długosza, dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni. Opowiedział o strukturze SAR i podkreślał, że zajmuje się ona ratowaniem życia, a nie mienia, o czym żeglarze często zapominają.

- Od tej reguły są wyjątki – wyjaśniał dyrektor. – Jeżeli najbezpieczniejszym i jedynym sposobem ratowania ludzi jest podanie holu i przetransportowanie jachtu do miejsca bezpiecznego, wówczas taką akcję traktujemy jako ratowanie życia i jest ona bezpłatna.W ostatnim słowie Bogdan Olszewski dziękując przybyłym, wyraził nadzieję, że konferencje bezpieczeństwa organizowane będą już teraz regularnie.

Partnerami konferencji byli Liga Morska i Rzeczna, Urząd Morski w Gdyni, SAR, Polski Rejestr Statków, Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Pantaenius. Patronat medialny objęły miesięcznik Żagle, Radio Gdańsk, tygodnik „Kurier Gdyński”.

Pełen zapis konferencji (zdjęcia, filmy, teksty wystąpień) znaleźć można na stronie: www.fnz.pozz.org.pl.
Tagi: Szkoła Morska, Gdynia, bezpieczeństwo, Pomorski Związek Żeglarski
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 23 September

W Southamton wystartowała kolejna (ósma) edycja załogowych regat dookoła świata, tym razem pod nazwą The Volvo Ocean Race Round the World.
niedziela, 23 września 2001
W Łebie zakończył okołoziemski rejs Kapitan Krzysztof Baranowski na s/y "Lady B" (ex "Wojewoda Pomorski"); Kapitan Krzysztof Baranowski stał się tym samym pierwszym Polakiem, który dwukrotnie samotnie okrążył kulę ziemską pod żaglami.
sobota, 23 września 2000
Odbył się chrzest "Daru Przemyśla", na którym Henryk Jaskuła opłynął kulę ziemską w rejsie non stop.
czwartek, 23 września 1976
W Olsztynie powołano do życia oddział Yacht Klubu Polski.
poniedziałek, 23 września 1946
Sejm uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni.
sobota, 23 września 1922