TYP: a1

I Giżyckie Regaty Armatorów

piątek, 27 maja 2011


Już jutro na jeziorze Niegocin rozpoczną się I Giżyckie Regaty Armatorów. Regaty, organizowane przez Stowarzyszenie Klubu Turystyki Żeglarskiej „Szkwał” w Giżycku, zostaną przeprowadzone w klasach T1, T2, T3 według obowiązujących przepisów regatowych PZŻ i PPJK. Impreza odbędzie się w ramach Dni Giżycka.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH


I Giżyckie Regaty Armatorów

Giżycko, 28 – 29 maja 2011 r.

ORGANIZATOR: Klub Turystyki Żeglarskiej "Szkwał" w Giżycku

TERMIN: 28 – 29 maja 2011 r.

MIEJSCE: Giżycko, j. Niegocin, port: "Ekomarina"

UCZESTNICY: klasy: T 1, T2, T3 /wg. Formuły pomiarowej PPJK – ze standardowym ożaglowaniem/

PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia do regat mogą być dokonywane w formie elektronicznej i w dniu rozpoczęcia zawodów – 28.05. w godz. 8.30 – 10.00 w biurze zawodów.

WPISOWE:
- przy zgłoszeniu elektronicznym: ktzszkwal@wp.pl – 30 zł od osoby
- w dniu regat: 40 zł od osoby
- każda załoga wnosi upominek /nagrodę/ o wartości min. 50 zł do rozlosowania wśród startujących

PLAN REGAT:

28.05.2011 r.
godz. 10.30 – otwarcie regat (z udziałem Pani Burmistrz )
godz.10.40 - odprawa sterników
godz. 12.00 – start do I wyścigu

29.05.2011 r.
godz. 10.30 - start do wyścigu przelicznikowego
godz. 15.00 - zakończenie (z udziałem Pani Burmistrz)

INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat .

TRASA REGAT: Omówiona zostanie podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń. Regaty zostaną zakwalifikowane jako ważne w przypadku rozegrania min. 1 wyścigu.

NAGRODY:
- puchary – za I, II, III miejsce / w klasach – sobota i przelicznik/
- losowanie upominków wniesionych w ramach wpisowego
- "dobre" słowo Komandora na zakończenie regat

PRAWA DO WIZERUNKU: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora podczas zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Każdy uczestnik akceptuje Instrukcję Żeglugi regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach

Źródło: www.gizycko.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 28 July

W słynnych regatach Chicago-Mackinac Race po raz pierwszy wziął udział polonijny jacht "Solidarity" reprezentujący Joseph Conrad Yacht Club Chicago. Regaty Chicago-Mackinac są najstarszym (od 1898 roku) wyścigiem żeglarskim i jednocześnie najdłuższym po w
czwartek, 28 lipca 1988
Na "Dove" wystartował w rejs dookoła świata Robin Lee Graham; wyruszył z Kalifornii, przez Nowe Hybrydy, Nową Gwineę, Afrykę Południową, Gujanę, dotarł na Barbados
środa, 28 lipca 1965
W Plymouth skończyła się II wyprawa sir Francisa Drake'a
niedziela, 28 lipca 1585