TYP: a1

Nowe oblicze portu jachtowego w Górkach Zachodnich

piątek, 30 czerwca 2017
Z mediów/MF

Będą zmiany w porcie jachtowym w Górkach Zachodnich. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła zamówienie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla renowacji i rozbudowy Jachtklubu Stoczni Gdańskiej.

[t][/t] [s]Fot. Gdański Ośrodek Sportu[/s]

Zadanie ma być realizowane w ramach programu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Jego celem jest zwiększenie oferty żeglarskiej w obrębie Wisły Śmiałej. Zamówienie obejmuje m.in. budowę nabrzeża od strony Wisły Śmiałej, rozbudowę portu wewnętrznego, m.in. o pomosty pływające, remont nabrzeży już istniejących, wykonanie instalacji i sieci (elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej) oraz zagospodarowania terenu. Powstaną m.in punkty poboru wody oraz postumenty do opróżniania zbiorników ściekowych. Utwardzone zostaną także plac, na którym stoją jachty po zakończonym sezonie, oraz droga prowadząca do portu.

 

Zaprojektowane i wybudowane mają być nowe nabrzeża oczepowe o długości 800 m i nowe pomosty pływające o łącznej długości 307 m i szerokości 2 m. Dzięki temu zamiast obecnych 120, w porcie ma być 235 miejsc do cumowania, w tym najwięcej dla niewielkich jednostek o długości do 9 m (128 miejsc), dla jednostek do 18 m długości (55) i trzy dla największych jachtów - mierzących ponad 18 m długości. Dodatkowo wykonane zostanie pogłębienie dna basenu portowego.

Modernizację portu podzielono na dwa etapy. Dzięki temu marina nie zostanie zamknięta. Remont rozpocznie się od strony południowej, a następnie przeniesie się na pomosty i nabrzeża.

Termin opracowania projektu to sierpień 2018 r. Prace budowlane mają zakończyć się w 2020 roku. Ich szacowany koszt to 10 mln złotych.

Tagi: marina, port, Górki Zachodnie, inwestycja, remont
TYP: a3
0 0
Komentarze