TYP: a1

Nieprawidłowości w Marinie Gdańsk i oświadczenie dyrektora MOSiR

wtorek, 19 listopada 2013
W dzisiejszym wydaniu "Gazeta Wyborcza Trójmiasto" zamieściła informację o ujawnieniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Mariny Gdańsk. Zdaniem jednego z pracowników mariny, który złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, nieprawidłowości dotyczyły rozliczania postoju jednostek oraz opłat za żetony do sanitariatów.

Odpowiedzialnym za tę sytuację miał być kierownik mariny. Pracownik mariny, który ujawnił te informacje, zasugerował również, że działania miały być prowadzone za wiedzą dyrektora MOSiR w Gdańsku. Więcej na stronie:
http://wyborcza.pl/1,75248,14973942,Przekrety_w_gdanskiej_marinie___W_kasie_miasta_brakuje.html


Dyrektor MOSiR w Gdańsku, Leszek Paszkowski, wystosował oświadczenie odnoszące się do tej publikacji:

Gdańsk, dnia 19 listopada 2013

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z dzisiejszą publikacją w jednej z trójmiejskich gazet oświadczam, że autorka artykułu formułuje swoje zarzuty pochopnie i wyłącznie na podstawie spekulacji. Skala ewentualnych nadużyć jest dotąd niepotwierdzona i na dziś stawianie takich zarzutów jest bezpodstawne.

Nie jest prawdą, że nieprawidłowości miały miejsce za moją wiedzą i zgodą.

W dniach 10-24.10.2013 - niezwłocznie po tym, jak zostałem poinformowany o możliwych nieprawidłowościach, zarządziłem wewnętrzną kontrolę w podległym MOSiR obiekcie przystani jachtowej Marina Gdańsk. W wyniku tej kontroli wykryto nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych związanych z działalnością przystani:
  • prawdopodobieństwo niezaewidencjonowania przychodów z tytułu sprzedaży żetonów do sanitariatów,
  • niezgodne z cennikiem rozliczenie niektórych jednostek uznanych za historyczne, cumujących w marinie,
  • zniszczenie dokumentacji w postaci deklaracji postoju, jacht planów oraz książki portowej z lat ubiegłych
  • podejrzenie przywłaszczenia kwoty 6.000 zł przez pracownika mariny.
W dniu 15.11.2013, w związku z uzasadnionym podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa, skierowałem pismo do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście dotyczące wykrytych nieprawidłowości.

Jednocześnie złożyłem zawiadomienie o wynikach kontroli do Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ponadto rozwiązana została umowa o pracę z kierownikiem mariny w trybie art. 52 Kodeksu Pracy.

Natomiast jeśli chodzi o obsługę konserwatorską obiektu, MOSiR formalnie zawiesił usługę z WC Shower. Powodów tej decyzji było kilka (m.in. wątpliwości czy pracownik firmy realizującej umowę nie dopuszczał się prób manipulacji przy licznikach sanitariatów). Z uwagi na dobro toczącego się postępowania nie podnosiliśmy dotąd tego argumentu.

Leszek Paszkowski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gdańsku

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 11 August

Zmarł kapitan Henryk Kujawa, konstruktor i współtwórca m.in. jachtów J-140 i J-80 oraz zasłużony członek Jachtklubu Stoczni Gdańskiej
sobota, 11 sierpnia 2018
Na "Iskrze II" podniesiono banderę Polskiej Marynarki Wojennej
środa, 11 sierpnia 1982
W Sztokholmie zbudowano "Vasę", najpotężniejszy okręt Gustawa II Adolfa w tamtym czasie i w tym rejonie. Zaraz po zwodowaniu okręt zatonął; jest dzisiaj eksponowany w Muzeum Okrętu Vasa w Sztokholmie
piątek, 11 sierpnia 1628