TYP: a1

"Zasłyszane" na twojejtubie - jak powstają wyspy

poniedziałek, 7 lutego 2011
TJ

Jak powstaje wyspa w sposób naturalny...i sztuczny

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 January

Zmarł Tadeusz Borysewicz - oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Jaskółka" walczący w obronie Helu, po wojnie - brał udział w odbudowie basenu jachtowego w Gdyni, ratowaniu sprzętu żeglarskiego, organizacji jacht klubu. Współorganizator i redaktor czaso
środa, 17 stycznia 1973