TYP: a1

Wody Polskie inwestują w unowocześnienie stopnia wodnego Ratowice na Dolnym Śląsku

poniedziałek, 14 stycznia 2019
Informacja prasowa/RZGW we Wrocławiu

Przebudowa śluzy wraz z dostosowaniem do IV klasy drogi wodnej i unowocześnienie całego obiektu – to główne zadania rozpoczynającej się modernizacji stopnia wodnego Ratowice w gminie Czernica na Dolnym Śląsku. Inwestycja prowadzona na Odrze w rejonie Wrocławia ma kosztować prawie 42 miliony złotych.

[t][/t] [s]Fot. Wody Śląskie[/s]

Remont i rozbudowa śluzy będą polegały na jej poszerzeniu i pogłębieniu, pogłębieniu awanportów, przebudowie dalbowiska na stanowisku postojowym w awanporcie dolnym oraz budowie dalbowiska w awanporcie górnym. Przedłużony zostanie wał kierujący, aby zapewnić dojście do pomostu na projektowanym dalbowisku w awanporcie górnym. Wybudowane zostanie nabrzeże dla jednostek roboczych i rozbudowane zostaną kierownice naprowadzające statki. Przebudowaną objęte będą także przyczółki mostu nad głową dolną śluzy.

Zrealizowane będą też: przebudowa pomieszczenia sterowni; rozbiórka starej i budowa nowej estakady kablowej; remont okładziny przyczółka przepustu; remont dróg dojazdowych; adaptacja pomieszczenia gospodarczego budynku administracyjnego na serwerownię oraz nowe ogrodzenie.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania pod nazwą „Remont i przebudowa śluzy na stopniu wodnym Ratowice na rzece Odrze w km 227+400, gm. Czernica wraz z dostosowaniem śluzy do min. IV klasy drogi wodnej”. Za realizację inwestycji będzie odpowiadało konsorcjum z liderem - Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o. ze Świdnicy oraz konsorcjantem - „NAVIGA-STAL” sp. z o.o. z Kiełczowa, które udzieli również gwarancji na wykonane roboty na 48 miesięcy od ich zakończenia.

Umowę w tej sprawie w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisali Bartłomiej Pietruszewski – zastępca dyrektora RZGW ds. Powodzi i Suszy oraz w imieniu konsorcjanta Mariusz Sośniak – prezes zarządu spółki „EKO-WOD”.

Zgodnie z planem wszystkie działania i roboty mają zostać wykonane do 30 czerwca 2022 roku. Według szacunków będą kosztowały 41 milionów 571 tysięcy złotych.

Tagi: stopień, śluza, Ratowice, Wody Polskie
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 June