TYP: a1

Projekt nowego szlaku wodnego - Pętla Mazurska

poniedziałek, 1 listopada 2010
Pętla MazurskaPomysł „pętli mazurskiej” narodził się wiele lat temu. Niezależnie od siebie głowili się nad tym żeglarze, mieszkańcy Mazur i władze samorządowe. Fundacja Pętla Mazurska ma na celu zintegrować wszystkich popierających pomysł. Proponowane jest utworzenie szlaku żeglarskiego, który będzie prowadzić na wschód od Mikołajek przez jeziora: Niegocin, Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno, Tyrkło, Śniardwy.

Projektowany Szlak Wodny

Nasilanie się z roku na rok w szczycie sezonu ruchu pływających jednostek turystycznych, szczególnie w rejonie Mikołajek, Giżycka i Rucianego-Nidy, zagraża uprawianiu bezpiecznej żeglugi i jest uciążliwe dla ludzi wypoczywających nad mazurskimi jeziorami.

Naturalny układ jezior rynnowych pomiędzy Śniardwami i Niegocinem (Tyrkło, Bawełno, Wojnowo), stwarza możliwość utworzenia nowego szlaku żeglownego z Pisza do Giżycka z pominięciem Mikołajek.

Główną przeszkodą w realizacji planowanego projektu jest wzniesienie terenu rzędu ok. 25 m ponad poziomem wody na pasie ziemi o długości 1,8 km pomiędzy jeziorami Tyrkło i Bawełno. Znacznie komplikuje to budowę nowego kanału żeglownego. Ponadto niezbędna jest modernizacja istniejącego naturalnego połączenia jezior Buwełno i Wojnowo – wykonanie koryta kanału oraz przebudowa mostów w dostosowaniu do parametrów klasy śródlądowych dróg wodnych. Inne mosty na projektowanym połączeniu – drogowy i kolejowy w Okartowiwe oraz drogowy w Kleszczewie, mają przęsła przystosowane do ruchu żeglownego i nie wymagają przebudowy.

Obecnie na projektowanym szlaku odbywa się minimalny ruch pływających jednostek turystycznych, na przejściu z Tyrkła na Bawełno jachty są przewożone transportem kołowym.

Spodziewane rezultaty

Powstanie Pętli Mazurskiej wiąże się z wieloma korzyściami. Dla turystów i żeglarzy to około 25 km nowego, malowniczego szlaku żeglownego oraz atrakcja turystyczna – jak pokonać jachtem odcinek lądu 1,8 km długości, który w najwyższym swym punkcie góruje 25 m nad lustrem wody. Dla mieszkańców ważna jest aktywizacja środowisk wiejskich, nowe miejsca pracy i promocja nowych miejsc. Władze lokalne liczą na odciążenie już istniejących dróg wodnych, promocję regionu (dodatkowy atut w głosowaniu w konkursie na 7 Cudów Świata”), ożywienie turystyczne terenów przylegających do projektowanego szlaku oraz wykorzystanie funduszy unijnych.

Działania fundacji

W celu rozpropagowania idei Pętli Mazurskiej Fundacja prowadzi szeroko zakrojone działania. Zbiera podpisy w internecie oraz wśród turystów popierające wniosek o wybudowanie nowej drogi wodnej, nagłaśnia ideę w Internecie (www.petlamazurska.org.pl, Facebook, inne portale związane z żeglarstwem i wypoczynkiem na wodzie). Działania Fundacji propagowane są na lokalnych imprezach Mazurskich np. targi żeglarskie, festiwale szantowe oraz imprezach pod egida Pętli np. rejs omegami po trasie Pętli Mazurskiej, Regaty o Puchar Pętli Mazurskiej.

Promowany jest ekologiczny styl wypoczynku np. przeprowadzona wśród żeglarzy akacja „Zielono mi”. Fundacja dba również o bezpieczeństwo na wodzie (np. nauka pierwszej pomocy na kursach na żeglarza jachtowego). Pętla jest też w stałym kontakcie z lokalnym władzami samorządowymi i stara się o fundusze unijne na propagowanie idei oraz wybudowanie nowego szlaku wodnego..

Źródło: Fundacja Pętla Mazurska, www.petlamazurska.org.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 8 July

W Szczecinie umiera w wieku 76 lat Kuba Jaworski; żeglarska kariera "Kuby" wiodła przez Kraków, gdzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, później była Gdynia, potem już tylko Szczecin. Po krótkim okresie kiero
piątek, 8 lipca 2005
Urodziła się Ellen Mac Arthur, jedna z najbardziej utytułowanych żeglarek świata; m.in. zwyciężyła w kategorii jachtów jednokadłubowych (1998 r.) w Regatach Rumowych, zajęła II miejsce w regatach Vendee Globe 2000/01, zwyciężyła w Regatach Rumowych w 2002
czwartek, 8 lipca 1976
Odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków Yacht Klubu Polski po wojnie, na którym podjęto uchwałę o reaktywowaniu YKP i PZŻ.
niedziela, 8 lipca 1945
Start Ludwika Szwykowskiego do samotnego rejsu mieczowym jachtem "Doris" z Gdańska na Bornholm i z powrotem (powrót 6.08.1932 r.); był to pierwszy rejs otwartopokładowym jachtem po Bałtyku.
piątek, 8 lipca 1932
Na jachcie "Zjawa", z Gdyni wyruszyli w rejs Władysław Wagner wraz z Rudolfem Korniłowskim; pierwszy etap rejsu zakończyli w Colon w pobliżu Cristobalu.
piątek, 8 lipca 1932
Nagroda Rogal Squadron - puchar wygrany przez szkuner "America" w 1851 r. w regatach dookoła wyspy Wight staje się, na mocy specjalnie opracowanego regulaminu, wieczystą nagrodą Pucharu Ameryki.
poniedziałek, 8 lipca 1867
Z Lizbony wyrusza wyprawa Vasco da Gamy z zamiarem znalezienia drogi morskiej do Indii.
niedziela, 8 lipca 1497
Z Gdyni na "Zjawie" wypłynął w rejs Władysław Wagner
piątek, 8 lipca 1932