TYP: a1

Projekt nowego szlaku wodnego - Pętla Mazurska

poniedziałek, 1 listopada 2010
Pętla MazurskaPomysł „pętli mazurskiej” narodził się wiele lat temu. Niezależnie od siebie głowili się nad tym żeglarze, mieszkańcy Mazur i władze samorządowe. Fundacja Pętla Mazurska ma na celu zintegrować wszystkich popierających pomysł. Proponowane jest utworzenie szlaku żeglarskiego, który będzie prowadzić na wschód od Mikołajek przez jeziora: Niegocin, Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno, Tyrkło, Śniardwy.

Projektowany Szlak Wodny

Nasilanie się z roku na rok w szczycie sezonu ruchu pływających jednostek turystycznych, szczególnie w rejonie Mikołajek, Giżycka i Rucianego-Nidy, zagraża uprawianiu bezpiecznej żeglugi i jest uciążliwe dla ludzi wypoczywających nad mazurskimi jeziorami.

Naturalny układ jezior rynnowych pomiędzy Śniardwami i Niegocinem (Tyrkło, Bawełno, Wojnowo), stwarza możliwość utworzenia nowego szlaku żeglownego z Pisza do Giżycka z pominięciem Mikołajek.

Główną przeszkodą w realizacji planowanego projektu jest wzniesienie terenu rzędu ok. 25 m ponad poziomem wody na pasie ziemi o długości 1,8 km pomiędzy jeziorami Tyrkło i Bawełno. Znacznie komplikuje to budowę nowego kanału żeglownego. Ponadto niezbędna jest modernizacja istniejącego naturalnego połączenia jezior Buwełno i Wojnowo – wykonanie koryta kanału oraz przebudowa mostów w dostosowaniu do parametrów klasy śródlądowych dróg wodnych. Inne mosty na projektowanym połączeniu – drogowy i kolejowy w Okartowiwe oraz drogowy w Kleszczewie, mają przęsła przystosowane do ruchu żeglownego i nie wymagają przebudowy.

Obecnie na projektowanym szlaku odbywa się minimalny ruch pływających jednostek turystycznych, na przejściu z Tyrkła na Bawełno jachty są przewożone transportem kołowym.

Spodziewane rezultaty

Powstanie Pętli Mazurskiej wiąże się z wieloma korzyściami. Dla turystów i żeglarzy to około 25 km nowego, malowniczego szlaku żeglownego oraz atrakcja turystyczna – jak pokonać jachtem odcinek lądu 1,8 km długości, który w najwyższym swym punkcie góruje 25 m nad lustrem wody. Dla mieszkańców ważna jest aktywizacja środowisk wiejskich, nowe miejsca pracy i promocja nowych miejsc. Władze lokalne liczą na odciążenie już istniejących dróg wodnych, promocję regionu (dodatkowy atut w głosowaniu w konkursie na 7 Cudów Świata”), ożywienie turystyczne terenów przylegających do projektowanego szlaku oraz wykorzystanie funduszy unijnych.

Działania fundacji

W celu rozpropagowania idei Pętli Mazurskiej Fundacja prowadzi szeroko zakrojone działania. Zbiera podpisy w internecie oraz wśród turystów popierające wniosek o wybudowanie nowej drogi wodnej, nagłaśnia ideę w Internecie (www.petlamazurska.org.pl, Facebook, inne portale związane z żeglarstwem i wypoczynkiem na wodzie). Działania Fundacji propagowane są na lokalnych imprezach Mazurskich np. targi żeglarskie, festiwale szantowe oraz imprezach pod egida Pętli np. rejs omegami po trasie Pętli Mazurskiej, Regaty o Puchar Pętli Mazurskiej.

Promowany jest ekologiczny styl wypoczynku np. przeprowadzona wśród żeglarzy akacja „Zielono mi”. Fundacja dba również o bezpieczeństwo na wodzie (np. nauka pierwszej pomocy na kursach na żeglarza jachtowego). Pętla jest też w stałym kontakcie z lokalnym władzami samorządowymi i stara się o fundusze unijne na propagowanie idei oraz wybudowanie nowego szlaku wodnego..

Źródło: Fundacja Pętla Mazurska, www.petlamazurska.org.pl
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 12 July

W regatach Chicago-Mackinac Race 2003 wystartował najnowszy nabytek chicagowskiej Polonii - jacht "Błyskawica" (Lightning). Biorąc udział w wyścigu w klasie Open "Błyskawica" po przeliczeniu zajęła I-sze miejsce wyprzedzając największy i najszybszy jacht
sobota, 12 lipca 2003
S/y "Polonez" z Kpt. Krzysztofem Baranowskim minął metę regat TARS 1972 jako dwunasty jacht (czas 30 dni, 16 godzin, 55 minut).
środa, 12 lipca 1972
W Gdańsku zwodowano jacht "Konstanty Maciejewicz"; w pierwszy rejs wyruszył na trasę wokół Ameryki Południowej z przejściem Przylądka Horn ze wschodu na zachód.
poniedziałek, 12 lipca 1971
Umieszczenie "Victory" w suchym doku w Portsmouth.
środa, 12 lipca 1922