TYP: a1

Nagroda Przyjaznego Brzegu - zgłoszenia tylko do końca roku

poniedziałek, 14 grudnia 2015
polskieszlakiwodne.pl
Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego przypomina, że jeszcze tylko kilkanaście dni do końca roku, a co z tym związane, zbliża się ostateczny termin zgłaszania kandydatów mogących ubiegać się o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, XII edycji Konkursu.Wieloletnia tradycja Konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów, jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych polskich szlaków wodnych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie www.polskieszlakiwodne.pl oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej, jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy. Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31 grudnia 2015 r.

Z wodniackim pozdrowieniem,
Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Wojtek Skóra


O nagrodę mogą ubiegać się nowe, działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, także przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych. Również inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Można także zgłaszać własne przedsięwzięcia.

Jest już sporo zgłoszeń, ale nie można pominąć żadnej wartościowej inicjatywy. Odkrywajmy nowe miejsca i inwestycje, nie tylko w najbardziej renomowanych miejscowościach, ale także w tych mniej znanych. Może to zrobić każdy – klub, organizacja, samorząd terytorialny, redakcja, osoba fizyczna – nawet sam zainteresowany. Zachęcamy do przesyłania wraz ze zgłoszeniem dodatkowych materiałów – tekstów drukowanych i elektronicznych, prezentacji itp.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.
  2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel., faks, e-mail, www)
  3. Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.
  4. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje)
  5. Imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego
  6. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail
  7. Datę i podpis

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:


Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
z dopiskiem „Przyjazny Brzeg”
e-mail: ctw@pttk.pl
tel. 22-254-85-95

Regulamin konkursu znajduje się na stronie polskieszlakiwodne.pl w zakładce Nagroda Przyjaznego Brzegu.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 8 May

Odszedł na wieczną wachtę niezwykle zasłużony instruktor ZHP hm. Jan Sauer, bosman, oficer a od 1972 kapitan żaglowca s/y Zawisza Czarny
piątek, 8 maja 2020
W Cannes zwodowano katamaran "Club Med", który następnie pod dowództwem Granta Daltona wygrał regaty The Races.
poniedziałek, 8 maja 2000
Giovanni Soldini na "Fila" wygrywa 4 edycję regat Around Alone jako pierwszy nie Francuz.
piątek, 8 maja 1998