TYP: a1

Kanał Augustowski wypada z gry

czwartek, 26 sierpnia 2010
Weronika Morys

Kanał Augustowski 

Kanał Augustowski nie będzie wpisany na listę UNESCO. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofało bowiem wniosek. Kanał Augustowski to główna atrakcja turystyczna i najbardziej znaczący zabytek regionu Augustowa. Starania o wpisanie go na listę UNESCO rozpoczęły się już w 1997 roku.Postanowienie o wycofaniu wniosku wywołało niemałe zaskoczenie lokalnych decydentów. Również dlatego, że dowiedzieli się o tym od dziennikarzy. Razem z decyzją upadły nadzieje na to, aby Kanał znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, a co za tym idzie - przyczynił się znacznie do promocji regionu i zwiększył szanse na pozyskanie unijnych dotacji przez władze samorządowe. Ministerstwo tłumaczy, że wniosek został negatywnie zaopiniowany przez ekspertów UNESCO.

Kanał Augustowski jest jednym z najstarszych kanałów pokonujących działy wodne w Europie. Pomysł budowy drogi wodnej łączącej Wisłę i Niemen powstał już pod koniec XVIII wieku. Impulsem do wprowadzenia planów w życie była wojna celna pomiędzy Prusami a Królestwem Polskim i Rosją. Kanał miał umożliwić transport towarów do Morza Bałtyckiego, z pominięciem - będącego wówczas w rękach Prus - ujścia Wisły. Z inicjatywą budowy Kanału Augustowskiego wyszedł w 1822 roku minister skarbu, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Projektem kanału, który miał połączyć dorzecze Narwi z Niemnem, zajął się Ignacy Prądzyński. Po klęsce powstania listopadowego Królestwo Polskie straciło autonomię i kontrolę nad budową przejęły władze Rosji. Kanał ukończono w 1838 roku, a w 1839 roku otwarto go dla żeglugi. Budowa Kanału Augustowskiego zmusiła Prusy do obniżenia ceł, przez co stracił on na znaczeniu i nie był wykorzystywany w takim stopniu, jak to było pierwotnie zakładane.

Kanał AugustowskiCałkowita długość Kanału Augustowskiego wynosi 101 km (80 km w Polsce i 21 km na Białorusi), w tym 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i 22 km jezior. Kanał składa się z 18 śluz, z czego 14 znajduje się po stronie polskiej, jedna w pasie granicznym i 3 po stronie białoruskiej. 9 śluz zachowało się w niezmienionym kształcie technicznym do dziś. Śluzy umożliwiają pokonanie różnicy poziomów wynoszącej prawie 55 m. Na trasie przebiegu Kanału Augustowskiego znajduje się 12 jezior: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda i Sajno. W pobliżu położone są popularne wsie letniskowe, np. Studzieniczna, Płaska, Mikaszówka.

W latach międzywojennych kanał stał się ważną atrakcją Suwalszczyzny i zaczął pełnić funkcję głównie turystyczną jako szlak kajakowy i żeglarski. Ponieważ nie był intensywnie wykorzystywany gospodarczo, na przestrzeni lat wprowadzano tylko niewielkie modernizacje i ulepszenia. Dzięki temu Kanał Augustowski przetrwał w niemal niezmienionej formie do dzisiaj i stanowi główną atrakcję turystyczna oraz najsłynniejszy zabytek regionu Augustowa. Kanał stał się częścią łatwego i malowniczego szlaku wodnego Czarnej Hańczy. Organizowane są tu 10- lub 14-dniowe spływy z noclegami na polach namiotowych lub w stanicach wodnych. W 1968 roku Kanał Augustowski na odcinku od Augustowa do granicy państwa został uznany za zabytek techniki klasy I, a w 1979 roku decyzją Wojewody Suwalskiego na całej swej długości został wpisany do rejestru zabytków.

Szlak żeglowny na Kanale prowadzi od połączenia z rzeką Biebrzą do śluzy Perkuć oraz poniżej śluzy Kudrynki do śluzy Kurzyniec. W sezonie żeglugowym 2010 na odcinku od śluzy Perkuć do śluzy Kudrynki, z tymi śluzami włącznie, kanał będzie nieczynny dla żeglugi z uwagi na trwające roboty rekonstrukcyjno - remontowe.

Ciekawostki:

- Przy budowie Kanału Augustowskiego pracowało codziennie od 5 do 7 tysięcy robotników.
- Okoliczni chłopi za pracę przy kanale mogli otrzymać wolność.
- Całkowity koszt wybudowania kanału przekroczył czternaście milionów ówczesnych złotych polskich.
- Do budowy murowanych obiektów na trasie kanału użyto po raz pierwszy w Polsce specjalnego rodzaju wapna o własnościach wodoodpornych.

Kanał Augustowski Kanał Augustowski
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 June

Joanna Pajkowska zwycięzczynią TWO - STAR
wtorek, 20 czerwca 2017
We Fryburgu w Szwajcarii zmarł Bronisław Miazgowski - instruktor żeglarstwa i wychowania morskiego w Zarządzie Głównym dawnej Ligi Morskiej i Kolonialnej, pisarz-marynista, założyciel Klubu Marynistów, inicjator i założyciel Międzynarodowego Instytutu Kul
sobota, 20 czerwca 1981
Starosta koszaliński, na terenie przystani Klubu Tramp, wręczył pierwsze książeczki żeglarskie grupie miejscowych żeglarzy. Data ta została uznana za początek istnienia Klubu Morskiego Tramp w Koszalinie.
niedziela, 20 czerwca 1948
Urodził się w Kamyszynie nad Wołgą Witold Bublewski, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, działacz harcerski i Ligi Morskiej.
poniedziałek, 20 czerwca 1904
Yacht Klub Polski organizuje pierwsze morskie regaty na trasie Gdynia-Roenne; na starcie stanęło 9 jachtów; w regatach zwyciężył s/y "Witeź" z Kpt. Michałem Laudańskim.
wtorek, 20 czerwca 1933