TYP: a1

Kanał Augustowski wypada z gry

czwartek, 26 sierpnia 2010
Weronika Morys

Kanał Augustowski 

Kanał Augustowski nie będzie wpisany na listę UNESCO. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofało bowiem wniosek. Kanał Augustowski to główna atrakcja turystyczna i najbardziej znaczący zabytek regionu Augustowa. Starania o wpisanie go na listę UNESCO rozpoczęły się już w 1997 roku.Postanowienie o wycofaniu wniosku wywołało niemałe zaskoczenie lokalnych decydentów. Również dlatego, że dowiedzieli się o tym od dziennikarzy. Razem z decyzją upadły nadzieje na to, aby Kanał znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, a co za tym idzie - przyczynił się znacznie do promocji regionu i zwiększył szanse na pozyskanie unijnych dotacji przez władze samorządowe. Ministerstwo tłumaczy, że wniosek został negatywnie zaopiniowany przez ekspertów UNESCO.

Kanał Augustowski jest jednym z najstarszych kanałów pokonujących działy wodne w Europie. Pomysł budowy drogi wodnej łączącej Wisłę i Niemen powstał już pod koniec XVIII wieku. Impulsem do wprowadzenia planów w życie była wojna celna pomiędzy Prusami a Królestwem Polskim i Rosją. Kanał miał umożliwić transport towarów do Morza Bałtyckiego, z pominięciem - będącego wówczas w rękach Prus - ujścia Wisły. Z inicjatywą budowy Kanału Augustowskiego wyszedł w 1822 roku minister skarbu, książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Projektem kanału, który miał połączyć dorzecze Narwi z Niemnem, zajął się Ignacy Prądzyński. Po klęsce powstania listopadowego Królestwo Polskie straciło autonomię i kontrolę nad budową przejęły władze Rosji. Kanał ukończono w 1838 roku, a w 1839 roku otwarto go dla żeglugi. Budowa Kanału Augustowskiego zmusiła Prusy do obniżenia ceł, przez co stracił on na znaczeniu i nie był wykorzystywany w takim stopniu, jak to było pierwotnie zakładane.

Kanał AugustowskiCałkowita długość Kanału Augustowskiego wynosi 101 km (80 km w Polsce i 21 km na Białorusi), w tym 45 km sztucznych przekopów, 35 km uregulowanych koryt rzecznych i 22 km jezior. Kanał składa się z 18 śluz, z czego 14 znajduje się po stronie polskiej, jedna w pasie granicznym i 3 po stronie białoruskiej. 9 śluz zachowało się w niezmienionym kształcie technicznym do dziś. Śluzy umożliwiają pokonanie różnicy poziomów wynoszącej prawie 55 m. Na trasie przebiegu Kanału Augustowskiego znajduje się 12 jezior: Mikaszówek, Mikaszewo, Krzywe, Paniewo, Orle, Gorczyckie, Serwy, Studzieniczne, Białe, Necko, Rospuda i Sajno. W pobliżu położone są popularne wsie letniskowe, np. Studzieniczna, Płaska, Mikaszówka.

W latach międzywojennych kanał stał się ważną atrakcją Suwalszczyzny i zaczął pełnić funkcję głównie turystyczną jako szlak kajakowy i żeglarski. Ponieważ nie był intensywnie wykorzystywany gospodarczo, na przestrzeni lat wprowadzano tylko niewielkie modernizacje i ulepszenia. Dzięki temu Kanał Augustowski przetrwał w niemal niezmienionej formie do dzisiaj i stanowi główną atrakcję turystyczna oraz najsłynniejszy zabytek regionu Augustowa. Kanał stał się częścią łatwego i malowniczego szlaku wodnego Czarnej Hańczy. Organizowane są tu 10- lub 14-dniowe spływy z noclegami na polach namiotowych lub w stanicach wodnych. W 1968 roku Kanał Augustowski na odcinku od Augustowa do granicy państwa został uznany za zabytek techniki klasy I, a w 1979 roku decyzją Wojewody Suwalskiego na całej swej długości został wpisany do rejestru zabytków.

Szlak żeglowny na Kanale prowadzi od połączenia z rzeką Biebrzą do śluzy Perkuć oraz poniżej śluzy Kudrynki do śluzy Kurzyniec. W sezonie żeglugowym 2010 na odcinku od śluzy Perkuć do śluzy Kudrynki, z tymi śluzami włącznie, kanał będzie nieczynny dla żeglugi z uwagi na trwające roboty rekonstrukcyjno - remontowe.

Ciekawostki:

- Przy budowie Kanału Augustowskiego pracowało codziennie od 5 do 7 tysięcy robotników.
- Okoliczni chłopi za pracę przy kanale mogli otrzymać wolność.
- Całkowity koszt wybudowania kanału przekroczył czternaście milionów ówczesnych złotych polskich.
- Do budowy murowanych obiektów na trasie kanału użyto po raz pierwszy w Polsce specjalnego rodzaju wapna o własnościach wodoodpornych.

Kanał Augustowski Kanał Augustowski
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 6 July

Bruno Peyron na "Orange 2" bije rekord przejścia Atlantyku (2925 Mm w czasie 4 dni, 8 godzin, 23 minuty, 5 sekund).
czwartek, 6 lipca 2006
Francis Joyon bije na trimaranie "IDEC" rekord przejścia Atlantyku z czasem 6 dni, 4 godziny, 1 minuta, 5 sekund (2980 Mm).
środa, 6 lipca 2005
Wyruszył s/y "Generał Zaruski" pod dowództwem Kpt. Andrzeja Rościszewskiego; statek dotarł aż do Hornsundu i Zatoki Białych Niedźwiedzi, do polskiej stacji arktycznej. Rejs zakończył się 31.08.1975 r. w Gdyni.
niedziela, 6 lipca 1975
Z Hamilton na Bermudach wystartował do transatlantyckich regat z metą w Travemunde s/y "Komodor" pod dowództwem Kpt. Tadeusza Siwca; był to pierwszy start polskiego jachtu w regatach oceanicznych.
sobota, 6 lipca 1968
Na Morawach urodził się Richard Konkolski, żeglarz czechosłowacki, dwukrotny uczestnik wokółziemskich regat dookoła świata BOC Challenge.
wtorek, 6 lipca 1943
Zakończył rodzinny rejs dookoła świata na szkunerze "Sunbeam" Thomas Brassey; trasa o długości 37 000 Mm wiodła z Cowes przez Rio de Janeiro, Cieśninę Magellana, Tahiti, Honolulu, Colombo, Kanał Sueski, Gibraltar do Cowes.
piątek, 6 lipca 1877