TYP: a1

Stocznia Remontowa Shipbuilding jednak wybuduje holowniki dla Marynarki Wojennej RP

środa, 21 czerwca 2017
Z mediów/MF

Stocznia Remontowa Shipbuilding, członek Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. oraz Inspektorat Uzbrojenia podpisali kontrakt na budowę sześciu holowników dla Polskiej Marynarki Wojennej.

[t][/t] [s]Fot. Brosen - Praca własna, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=679026[/s]

Kontrakt zawarto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. „HOLOWNIK”.

Jednostki  przeznaczone są między innymi do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody torped.  Holowniki będą mogły być eksploatowane w trudnych warunkach hydrologicznych, na morzach niearktycznych. Jednostki te będą posiadały zdolność do  samodzielnej żeglugi  przez 5 dób oraz możliwość przewozu ładunków o łącznym ciężarze 40 kN i uciągu 250 kN.

Pierwszy z holowników przekazany zostanie Zamawiającemu w 2019 roku, kolejne w kilku miesięcznych sekwencjach kończąc realizację kontraktu w 2020 roku. Umowa opiewa na 283,4 mln zł brutto.

Trwający od grudnia 2014 r. przetarg na budowę holowników dla Marynarki Wojennej rozstrzygnięto w listopadzie 2016 roku. Oferta stoczni Remontowa Shipbuilding została oceniona jako najkorzystniejsza (stocznia zaoferowała, że zbuduje jednostki za 220 mln zł). W marcu i w kwietniu przetarg został dwukrotnie unieważniony. Według Departamentu Kontroli MON postępowanie było "dotknięte nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Wada miała polegać na "dokonaniu przez Zamawiającego zmiany parametru wyporności jednostki pływającej, która doprowadziła do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia".

Stocznia odwołała się od decyzji, więc sprawą zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza. KIO uznała, że wybranie oferty Remontowa Shipbuilding było właściwe.

Tagi: stocznia, kontrakt, umowa, holownik, marynarka wojenna
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 30 November

Kpt. Katarzyna Mazurek została pierwszą kobietą na stanowisku dowódcy okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Kpt. Mazurek została dowódcą ORP Lublin.
środa, 30 listopada 2016
Zmarł Juliusz Sieradzki (ur. 1912 r.), już w latach trzydziestych projektant małych jachtów mieczowych z ożaglowaniem 5, 10, 12 m2, na których wygrywał niemal wszystkie regaty. M. in. zaprojektował popularną Omegę.
wtorek, 30 listopada 1999