TYP: a1

Sprawa A.N.A. Charter – jest wyrok!

piątek, 11 marca 2016
MZ
Zacznę od tego – 10 marca 2016 roku o godzinie 14 czasu środkowoeuropejskiego poznaliśmy wyrok jaki zapadł w sprawie, która w 2012 roku zbulwersowała całe środowisko żeglarskie. Zainicjowała dyskusje na forach, wywołała zainteresowanie mediów i spowodowała, że wielu miłośników żeglarstwa z pewnymi obawami zaczęło podchodzić do ofert pośredników czarterów, czy też do organizatorów rejsów, zwłaszcza gdy ceny tychże stawały się nadspodziewanie atrakcyjne.Całość tej sprawy, od jej wybuchu, przez etap prokuratorskiego dochodzenia, skierowania aktu oskarżenia i od chwili w 2013 roku gdy wreszcie pojawiła się na wokandzie, pilnie relacjonowaliśmy. Teraz wreszcie możemy przekazać Naszym Czytelnikom jak to wszystko, co przynajmniej na tym etapie postępowania się zakończyło. Na sali nie pojawili się oskarżeni ani ich obrońcy, stawił się oskarżyciel. Przewodniczący rozpoczął czytanie sentencji wyroku. Obaj oskarżeni, zarówno Piotr W. jak Robert W. zostali uznani winnymi 74 przestępstw polegających na tym, że doprowadzili do niekorzystnego rozporządzeniem mieniem osób pokrzywdzonych, a w 12 przypadkach podjęli działania, w zamierzeniu mające na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem.

Sąd skazał Roberta W. na dwa lata w zawieszeniu na lat pięć. Piotr W. otrzymał wyrok trzech lat i sześciu miesięcy – w tym wypadku bez zawieszenia. Jednocześnie sąd nakazał skazanym zwrócenie poszkodowanym całości zagarniętych kwot wraz z ustawowymi odsetkami. Dodatkowo też otrzymali kary grzywny, a Piotr W. ma zwrócić Skarbowi Państwa sumę 17 tysięcy złotych – to cena wynikająca z faktu, iż Piotr W. domagał się przesłuchania wszystkich świadków (rozsianych po całej Polsce), wycofując się z wcześniejszego oświadczenia, że te przesłuchania nie będą konieczne i wystarczy jedynie przytoczenie tych jakie zostały zebrane w trakcie śledztwa.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że na podstawie kompleksowej analizy zeznań świadków, zestawieniu faktów, przez doświadczenie zawodowe i kierowanie się logiką, całokształt zebranych dowodów potwierdza zarzuty jakie w akcie oskarżenia stawiał prokurator. Przytoczona została historia powstawania firmy A.N.A. Charter, zmiany właścicieli. Wspomniane zostały także przepływy pieniędzy, które zostawały stosunkowo szybko przekazywane do innych podmiotów.

Na tej podstawie sąd stwierdził, że niewątpliwie Piotr W. choć w spółce nie pełnił żadnych oficjalnych funkcji, to właśnie on był osobą, która stała za tym przestępstwem, przestępstwem, które stanowi przykład przestępstwa oszustwa.

Teraz zaznaczyć trzeba, że wyrok nie jest prawomocny.
TYP: a3
0 0
Komentarze