TYP: a1

Sprawa A.N.A. Charter – jest wyrok!

piątek, 11 marca 2016
MZ
Zacznę od tego – 10 marca 2016 roku o godzinie 14 czasu środkowoeuropejskiego poznaliśmy wyrok jaki zapadł w sprawie, która w 2012 roku zbulwersowała całe środowisko żeglarskie. Zainicjowała dyskusje na forach, wywołała zainteresowanie mediów i spowodowała, że wielu miłośników żeglarstwa z pewnymi obawami zaczęło podchodzić do ofert pośredników czarterów, czy też do organizatorów rejsów, zwłaszcza gdy ceny tychże stawały się nadspodziewanie atrakcyjne.Całość tej sprawy, od jej wybuchu, przez etap prokuratorskiego dochodzenia, skierowania aktu oskarżenia i od chwili w 2013 roku gdy wreszcie pojawiła się na wokandzie, pilnie relacjonowaliśmy. Teraz wreszcie możemy przekazać Naszym Czytelnikom jak to wszystko, co przynajmniej na tym etapie postępowania się zakończyło. Na sali nie pojawili się oskarżeni ani ich obrońcy, stawił się oskarżyciel. Przewodniczący rozpoczął czytanie sentencji wyroku. Obaj oskarżeni, zarówno Piotr W. jak Robert W. zostali uznani winnymi 74 przestępstw polegających na tym, że doprowadzili do niekorzystnego rozporządzeniem mieniem osób pokrzywdzonych, a w 12 przypadkach podjęli działania, w zamierzeniu mające na celu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem.

Sąd skazał Roberta W. na dwa lata w zawieszeniu na lat pięć. Piotr W. otrzymał wyrok trzech lat i sześciu miesięcy – w tym wypadku bez zawieszenia. Jednocześnie sąd nakazał skazanym zwrócenie poszkodowanym całości zagarniętych kwot wraz z ustawowymi odsetkami. Dodatkowo też otrzymali kary grzywny, a Piotr W. ma zwrócić Skarbowi Państwa sumę 17 tysięcy złotych – to cena wynikająca z faktu, iż Piotr W. domagał się przesłuchania wszystkich świadków (rozsianych po całej Polsce), wycofując się z wcześniejszego oświadczenia, że te przesłuchania nie będą konieczne i wystarczy jedynie przytoczenie tych jakie zostały zebrane w trakcie śledztwa.

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że na podstawie kompleksowej analizy zeznań świadków, zestawieniu faktów, przez doświadczenie zawodowe i kierowanie się logiką, całokształt zebranych dowodów potwierdza zarzuty jakie w akcie oskarżenia stawiał prokurator. Przytoczona została historia powstawania firmy A.N.A. Charter, zmiany właścicieli. Wspomniane zostały także przepływy pieniędzy, które zostawały stosunkowo szybko przekazywane do innych podmiotów.

Na tej podstawie sąd stwierdził, że niewątpliwie Piotr W. choć w spółce nie pełnił żadnych oficjalnych funkcji, to właśnie on był osobą, która stała za tym przestępstwem, przestępstwem, które stanowi przykład przestępstwa oszustwa.

Teraz zaznaczyć trzeba, że wyrok nie jest prawomocny.
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 May

Z Jastarni do Władysławowa wyruszył zasłużony dla polskiego żeglarstwa s/y "Generał Zaruski"; po latach niszczenia w ośrodku w Jastarni zapadły decyzje i znalazły się środki na kapitalny remont jachtu.
piątek, 20 maja 2005
W Pucku zostaje wodowany ponton Arkadiusza Pawełka "Cena Strachu".
środa, 20 maja 1998
W Gdyni zakończył rejs Kpt. Henryk Jaskuła na s/y "Dar Przemyśla"; było to pierwsze polskie i trzecie w historii światowego żeglarstwa okrążenie świata bez zawijania do portów; rejs trwał 345 dni.
wtorek, 20 maja 1980
W Gdyni zmarł Karol Olgierd Borchardt, autor wielu książek marynistycznych, m.in. "Znaczy Kapitan".
wtorek, 20 maja 1986
Z zamiarem opłynięcia Islandii wypłynął z przystani JK Stoczni Gdańskiej s/y "Kismet" z Kpt. Wojciechem Orszlukiem. Żeglarze dotarli do stolicy Islandii, ale wielodniowy sztorm uniemożliwił opłynięcie wyspy dookoła. Jacht powrócił do Górek Zachodnich 22.0
czwartek, 20 maja 1965
W Valladolid umiera w zapomnieniu Krzysztof Kolumb, genueńczyk, który powszechnie uchodzi za odkrywcę Ameryki.
niedziela, 20 maja 1520