TYP: a1

S/y Oceania wróciła z wyprawy do Arktyki

czwartek, 27 sierpnia 2015
z mediów | WM
Statek badawczy s/y Oceania zacumował w Gdańsku, po powrocie z prawie 3-miesięcznego rejsu arktycznego. Polscy naukowcy przeprowadzali badania biologiczne, fizyczne i chemiczne na obszarze akwenu zlokalizowanego pomiędzy północną Norwegią a Oceanem Arktycznym, na zachód od Spitsbergenu. Badania te były częścią międzynarodowego projektu, którego celem jest rozpoznanie i zrozumienie zmian klimatycznych.

Oceania
"Oceania RB3" autorstwa Radomil - Praca własna. Licencja GFDL 1.2 na podstawie Wikimedia Commons.

Żaglowiec został zbudowany w 1985 roku w Stoczni Gdańskiej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Portem macierzystym Oceanii jest Gdańsk. Na pokładzie żaglowca znajduje się aparatura umożliwiająca badania hydrograficzne, optyczne, akustyczne, aerozolu, chemiczne i biologiczne. W ciągu roku "Oceania" spędza 230-250 dni na morzu wykonując min. ekspedycję badawczą na morza północne i Spitsbergen oraz kilkanaście rejsów bałtyckich.


Ważniejsze badania realizowane na Oceanii (źródło: www.iopan.gda.pl):

HYDRODYNAMIKA
 • Struktura i dynamika Prądu Zachodniospitsbergeńskiego.
 • Transport wody, ciepła i soli z Atlantyku do Mórz Nordyckich i Oceanu Arktycznego.
 • Transport wód wlewowych do Morza Bałtyckiego i ich znaczenie dla ekosystemu Bałtyku.
 • Wymiana wody pomiędzy głębokimi akwenami Bałtyku.
 • Wymiana masy i energii pomiędzy atmosferą i morzem.
OPTYKA
 • Procesy optyczne, transport energii słonecznej i wymiana energii promienistej w systemie atmosfera-morze.
 • Wykorzystanie światła słonecznego w fotosyntezie.
 • Oddolny strumień światła poprzez zanieczyszczenia i aerozole morskie transmitowany spod powierzchni morza do satelitów.
 • Teledetekcja składników wody morskiej.
AKUSTYKA
 • Akustyczne charakterystyki dna morskiego.
 • Stan ekosystemów morskich przy użyciu metod akustycznych.
 • Stężenie pęcherzyków gazowych (w toni wodnej i w dnie).
 • Współczynniki rozpraszania objętościowego z danych ADCP.
CHEMIA
 • Migracja naturalnych i antropogenicznych substancji chemicznych.
 • Występowanie związków organicznych – markerów różnych procesów zachodzących w morzu.
 • Badanie procesów sedymentacyjnych przy użyciu metod izotopowych.
 • Geochemia metali ciężkich i substancji organicznych.
EKOLOGIA
 • Rola bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów brzegowych.
 • Reakcja zespołów zooplanktonu na zmiany hydrologiczno-klimatyczne.

Aktualne miejsce pobytu jednostki można śledzić na stronie: www.marinetraffic.com
Tagi: Oceania, Arktyka
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 2 August

W Cowes rozpoczęto regaty jachtów brytyjskich i jednego amerykańskiego (szkunera "America") wokół wyspy Wight. Długodystansowy wyścig wygrała "America"; od nazwy szkunera wzięły miano Regaty o Puchar Ameryki
sobota, 2 sierpnia 1851
Rozpoczęto w Łebie Mistrzostwa Świata Formuły Windsurfingu; po raz pierwszy odbyły się w Polsce i w ogóle w tej części Europy
poniedziałek, 2 sierpnia 2004
Rozpoczęto w Łebie Mistrzostwa Świata Formuły Windsurfingu; po raz pierwszy odbyły się w Polsce i w ogóle w tej części Europy
poniedziałek, 2 sierpnia 2004
Urodził się Andrzej Rościszewski, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, laureat nagrody Rejs Roku (1970 r.) za rejs dookoła Irlandii na s/y "Śmiały". Jest jednym z najbardziej znanych żeglarzy, któryrzy prowadzili rejsy w rejony polarne, m.in. na "Generale Z
sobota, 2 sierpnia 1930