TYP: a1

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

środa, 4 kwietnia 2012
27 marca 2012 ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw poz. 326/2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie wydane na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), które wejdzie w życie 11 kwietnia 2012. Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi jachtów morskich, w zależności od ich długości i rejonu pływania.

Tekst rozporządzenia można znaleźć tutaj: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
TYP: a3
0 0
Komentarze