TYP: a1

Król Wiedzy Żeglarskiej 2021

poniedziałek, 4 stycznia 2021
Informacja prasowa

Centrum Turystyki Wodnej PTTK zaprasza na drugą odsłonę konkursu KRÓL WIEDZY ŻEGLARSKIEJ 2021.

Jak można wziąć w nim udział? Nie trzeba się rejestrować, podawać żadnych danych osobowych. Należy wykonać trzy kroki, aby wziąć udział w konkursie:

  1. Zapoznać się z pytaniami umieszczonymi na stronie www.polskieszlakiwodne.pl

  2. Udzielić poprawnych odpowiedzi drogą e-mailową (wyłącznie) na adres: konkurs.ctw@gmail.com. W mailu z odpowiedziami nie trzeba podawać danych personalnych czy adresowych, do laureatów organizatorzy zwrócą się o udostępnienie adresu drogą elektroniczną. 

  3. Po tygodniu sprawdzić rozstrzygnięcie każdej z rund na stronie organizatora konkursu. Jury konkursowe zweryfikuje poprawność udzielonych odpowiedzi i opublikuje je na stronie organizatora wraz z pytaniami kolejnej rundy. Osoby, które odpowiedzą poprawnie na pytania, otrzymają nagrody rzeczowe, które prześlemy pocztą. W przypadku gdy poprawnych odpowiedzi będzie więcej niż zaplanowanych nagród, dokonane zostanie losowanie. 

Pod uwagę będzie brana jedna odpowiedź z jednego numeru IP komputera, te informacje zostaną zweryfikowane przez organizatora!

Fundatorem nagród Rundy 1. jest Boatshow - Żeglarskie Targi z Klimatem odbywające się w Łodzi w listopadzie od 1999 roku. Pięć nagród w postaci kalendarza ściennego „100 lat Polskich Konstrukcji Jachtowych” trafi do rąk osób, którzy odpowiedzą poprawnie na poniższe pytania. 

Na odpowiedzi Rundy 1. czekamy do 30 kwietnia, do godz. 08.00, odpowiedzi nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą także brały udziału w losowaniu nagród. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt. Nagrody będą przyznawane osobno za każdą rundę, ale dla najlepszych uczestników, którzy we wszystkich rundach zbiorą najwięcej punktów,  przygotowaliśmy nagrodę specjalną. 

Osoba, która zbierze najwięcej punktów, uzyska tytuł Króla Wiedzy Żeglarskiej sezonu 2021!

 

Pytania będą trudne i podchwytliwe, odpowiedzi będą wymagać od uczestników dokładności i uwagi. Pytania zostały merytorycznie zweryfikowane przez doświadczonych wodniaków z CTW i KTŻ PTTK, mamy ich przygotowanych kilkaset o zróżnicowanym stopniu trudności.

Pora na pytania konkursowe Rundy 1.:

  1. Bolesław Kowalski w latach 60. ub. wieku był niezwykle aktywną postacią w świecie żeglarskim. Proszę podać 2 wyprawy żeglarskie przez niego kierowane. 

  2. Kto był pierwszym laureatem nagrody Rejs Roku i za jaki wyczyn został uhonorowany?

  3. Kto zaprojektował jacht klasy Skippi?

  4. Proszę podać tytuł i nazwisko autora ostatniego wydanego przed wojną polskiego podręcznika żeglarskiego.

  5. Proszę podać nazwę i kraj pochodzenia pierwszego zwodowanego jachtu klasy 12-metrowej

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy edukacyjnej, naprawdę warto.

 
Tagi: konkurs, Król Wiedzy Żeglarskiej
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 3 March

Barbara Królikowska odbiera nagrodę Rejs Roku za rejs dookoła świata na s/y "Karolka".
piątek, 3 marca 2006
Wokółziemskie regaty The Race zakończył "Club Med.", 110. stopowy katamaran dowodzony przez Granta Daltona i Franka Profitta zwyciężając w stawce 6 jachtów.
sobota, 3 marca 2001
Jerzy Wąsowicz na s/y "Antica": mija ze wschodu na zachód Przylądek Horn w rejsie do Ameryki Południowej.
środa, 3 marca 1999
Opłynięcie Hornu przez s/y "Wojewoda Koszaliński" prowadzonego przez Ryszarda Wabika.
środa, 3 marca 1982