Szkoła żeglarstwa 4winds - Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej 3/4

wtorek, 30 lipca 2013
Szkoła żeglarstwa 4winds
Szkoła żeglarstwa 4winds logoKontynuujemy serię artykułów na temat przepisów żeglugowych, w których znajdziemy między innymi zasady prawa drogi na śródlądziu i na morzu oraz nocne i dzienne oznaczenia statków.

Co na wodzie świeci. Znaki nocne statków cz 3.

Statki o ograniczonej zdolności manewrowej, statki nieodpowiadające za swoje ruchy, statki ograniczone swym zanurzeniem, statki trałujące miny.


Żeglując po morzu, zwłaszcza w strefie przybrzeżnej i w rejonie portów, często możemy spotkać jednostki, które wykonują czynności ograniczające ich zdolność manewrową. Mogą to być np. pogłębiarki, jednostki badawcze, statki mające nurków pod wodą. Nierzadko spotkamy się też ze statkami, które na skutek dużego zanurzenia nie mogą w pełni manewrować na danym akwenie lub które w wyniku awarii (np. urządzeń napędowych, steru) nie mogą przestrzegać przepisów MPDM. Jednostki takie będą nas informować o swojej specyfikacji pokazując odpowiednie znaki pory dziennej lub nocnej. Znakami tymi są kule, walce i romby, a w nocy odpowiednie światła nawigacyjne.

Statki o ograniczonej zdolności manewrowej. Są to jednostki, które w wyniku wykonywanych zadań nie mogą w pełni przestrzegać zasad wynikających z MPDM. Znakiem pory dziennej takiej jednostki jest znak w kształcie rombu umieszczonego miedzy dwiema kulami w układzie pionowym. Jeżeli statek taki stanowi dodatkowo przeszkodę nawigacyjną wskaże nam stronę, z której można go minąć. Znakiem tym będą dwa romby umieszczone jeden nad drugim na burcie. Na burcie, z której takiej jednostki nie można mijać, umieszczone zostaną dwie kule w takim samym układzie.

W nocy znakiem oznaczającym statek o ograniczonej zdolności manewrowej jest światło białe umieszczone pomiędzy dwoma światłami czerwonymi. Wszystkie trzy światła powinny być widoczne ze wszystkich stron. Na burcie, z której bezpiecznie można minąć jednostkę, zapalone zostaną dwa światła zielone jedno nad drugim, a z burty z której mijanie jest zabronione, dwa światła czerwone w takim samym układzie.Statek o napędzie mechanicznym w drodze i w ruchu o długości powyżej 50 m o ograniczonej zdolności manewrowej stanowiący przeszkodę nawigacyjną, którą można minąć od strony dwóch zielonych świateł. Widziany kolejno od dziobu, prawej burty, rufy i lewej burty.

Jeżeli jednostka taka będzie miała nurka pod wodą zobowiązana jest dodatkowo wywiesić flagę „A” Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS). Oznacza ona „Mam nurka pod wodą. Trzymajcie się ode mnie z daleka. Idźcie powoli”. Jednostki turystyczne czasami wywieszają zwyczajową flage nurkową w kolorze czerwonym z białym pasem biegnącym od prawego dolnego do lewego górnego rogu.
Statek ograniczony swym zanurzeniem będzie nosił znak dzienny w kształcie czarnego walca. W nocy natomiast jednostkę taką rozpoznamy dzięki trzem czerwonym światłom widzianym ze wszystkich stron umieszczonym jedno nad drugim.
Statek nie odpowiadający za swoje ruchy, czyli taki który w wyniku awarii nie może przestrzegać zasad MPDM, w dzień będzie nosił dwie czarne kule jedna nad drugą a w nocy dwa czerwone światła widziane ze wszystkich stron w takim samym układzie.
Statki trałujące miny w porze dziennej są zobowiązane nosić trzy czarne kule w układzie trójkąta, a w nocy tak samo ułożone trzy zielone światła.

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 20 May

Z Jastarni do Władysławowa wyruszył zasłużony dla polskiego żeglarstwa s/y "Generał Zaruski"; po latach niszczenia w ośrodku w Jastarni zapadły decyzje i znalazły się środki na kapitalny remont jachtu.
piątek, 20 maja 2005
W Pucku zostaje wodowany ponton Arkadiusza Pawełka "Cena Strachu".
środa, 20 maja 1998
W Gdyni zakończył rejs Kpt. Henryk Jaskuła na s/y "Dar Przemyśla"; było to pierwsze polskie i trzecie w historii światowego żeglarstwa okrążenie świata bez zawijania do portów; rejs trwał 345 dni.
wtorek, 20 maja 1980
W Gdyni zmarł Karol Olgierd Borchardt, autor wielu książek marynistycznych, m.in. "Znaczy Kapitan".
wtorek, 20 maja 1986
Z zamiarem opłynięcia Islandii wypłynął z przystani JK Stoczni Gdańskiej s/y "Kismet" z Kpt. Wojciechem Orszlukiem. Żeglarze dotarli do stolicy Islandii, ale wielodniowy sztorm uniemożliwił opłynięcie wyspy dookoła. Jacht powrócił do Górek Zachodnich 22.0
czwartek, 20 maja 1965
W Valladolid umiera w zapomnieniu Krzysztof Kolumb, genueńczyk, który powszechnie uchodzi za odkrywcę Ameryki.
niedziela, 20 maja 1520