Szkoła żeglarstwa 4winds - Locja śródlądowa (3)

wtorek, 29 kwietnia 2014
Szkoła żeglarstwa 4winds
Dzisiaj zapoznamy się z kolejną grupą znaków nawigacyjnych stosowanych na śródlądowych drogach wodnych. Znaki te są tożsame ze znakami nawigacyjnymi stosowanymi na morzu, tak więc ich znajomość przyda się nie tylko na rzekach i jeziorach, ale także na akwenach morskich. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z nowymi przepisami, żeglarz jachtowy posiada bardzo poważne kompetencje do prowadzenia jachtów morskich.

Znaki kardynalne


Znaki kardynalne to grupa czterech znaków wskazujących kierunki geograficzne (północ, południe, wschód i zachód), z których należy dany znak ominąć. Np. znak kardynalny północny informuje, że należy go minąć od strony północnej. Znak kardynalny południowy nakazuje ominąć go od południa itd. Znaki te stawia się w celu ostrzeżenia jednostek o niebezpieczeństwie znajdującym się po stornie przeciwnej niż ta, którą wskazuje znak.

Znaki kardynalne Znaki kardynalne

Znaki kardynalne możemy rozpoznać dzięki:
  1. znakowi szczytowemu – dwa czarne stożki w różnym układzie
  2. kolorystyce znaku – pasy czarno żółte w różnym układzie. Odnośnie zapamiętania barw, na jakie są pomalowane poszczególne znaki kardynalne polecam metodę polegającą na wyobrażeniu sobie, że znaki te są całe żółte, a czarny pas malujemy tam gdzie wskażą strzałki ze znaku szczytowego. Np. znak kardynalny północny – strzałki skierowane ku górze, a więc barwa znaku czarno-żółta. Znak kardynalny zachodni – strzałki „pokazują” środek, a więc czarny pas malujemy na środku żółtego znaku, stąd barwa żółto-czarno-żółta, itd.

 Znak kardynalny północny Znak kardynalny północny – mijamy od północy

Stożki – dwa skierowane ku górze („na północ” - na większości map północ jest na górze, co ułatwia zapamiętanie znaczenia znaku)
Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki, a więc czarno-żółta
 Znak kardynalny południowy Znak kardynalny południowy – mijamy od południa

Stożki – dwa skierowane ku dołowi (na południe – na większości map południe jest u dołu mapy)
Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki, a więc barwa żółto-czarna.
 Znak kardynalny wschodni Znak kardynalny wschodni – mijamy od wschodu

Stożki – jeden skierowany ku dołowi, drugi ku górze. Tzw. „gruba Rosjanka”. Znak ten przypomina talię otyłej rosyjskiej „babuszki”. A że Rosja leży na wschodzie, to znak łatwo utożsamić z tym kierunkiem świata.
Barwa – kolor czarny w miejscach wskazanych przez stożki. jeden pas u dołu, drugi u góry, a więc barwa czarno-żółto-czarna.
 Znak kardynalny zachodni Znak kardynalny zachodni – mijamy od zachodu

Stożki – jeden skierowany ku dołowi, drugi ku górze i stykają się szczytami. Znak utożsamiany z talią szczupłej Francuzki. A że Francja znajduje się na zachód, łatwo skojarzyć ją z tym kierunkiem świata.
Barwa – kolor czarny w miejscu wskazanym przez stożki (po środku, a wiec barwa żółto-czarno-żółta.

Znak bezpiecznej wody

Znaki bezpiecznej wody wskazują, że woda wokół znaku jest żeglowna. Znaki te mogą być stosowane np. dla oznaczenia osi toru wodnego lub jako znaki podejściowe do portów. Mają one kształt kulisty, kolumnowy lub drążkowy i czerwony kulisty znak szczytowy. Pomalowane są w biało czerwone pasy w układzie pionowym. Znaki bezpiecznej wody


Znak specjalny

Zadaniem znaku specjalnego jest wskazanie specjalnego rejonu lub obiektu, o których informują mapy lub inne publikacje nautyczne. Pomalowany jest na żółto i wyposażony w znak szczytowy w kształcie żółtego "leżącego" krzyża (X). Na śródlądziu często znaki te nie posiadają w/w krzyża i są stosowane od oznaczenia akwenu zamkniętego dla żeglugi. Znaki specjalne

 

Oznaczenia znaków nawigacyjnych na mapie


Znaki nawigacyjne są umieszczane „w terenie”, ale także oznaczane na mapie za pomocą specjalnych symboli. Odzwierciedlają one kształt znaku nawigacyjnego (figura, kolumna, tyka) oraz znaku szczytowego, a ponadto zawierają opis barwy na jaką znak został pomalowany.

 

Prawa strona szlaku na mapie Symbol przedstawiający znak prawej strony szlaku żeglugowego na śródlądziu (na morzu jest znak strony lewej! W regionie YALA A!!!). Litera „R” umieszczona obok znaku oznacza kolor, na jaki znak jest pomalowany red – czerwony. Na polskich mapach spotkamy często polskie nazewnictwo.
Lewa strona szlaku na mapie Znak przedstawiający znak lewej strony szlaku żeglugowego na śródlądziu (na morzu jest znak strony prawej! W regionie YALA A!!!). Litera „G” umieszczona obok znaku oznacza kolor, na jaki znak jest pomalowany G – green (zielony). Na polskich mapach spotkamy często polskie nazewnictwo.

 

Znaki kardynalne na mapie

 

Grupa symboli oznaczających na mapie znaki kardynalne. Jak widzimy, wskazują nam one kształt znaku (kolumna lub tyka), znak szczytowy (ułożenie stożków), a litery towarzyszące symbolom informują o barwach znaku B – black (czarny), Y – yellow (żółty). Na polskich mapach spotkamy polskie nazewnictwo.

 

Znaki bezpiecznej wody na mapie Symbol przedstawiający znak bezpiecznej wody. Litery „RW” umieszczone obok znaku oznacza kolor, na jaki znak jest pomalowany R – red (czerwony), W – white (biały). Na polskich mapach spotkamy często polskie nazewnictwo.
Znak specjalny na mapie Symbol przedstawiający znak specjalny. Litera „Y” umieszczona obok znaku oznacza kolor, na jaki znak jest pomalowany Y – yellow (żółty). Na polskich mapach spotkamy często polskie nazewnictwo.
Odosobnione niebezpieczenstwo na mapie Symbol przedstawiający znak odosobnionego niebezpieczeństwa. Litery „BRB” umieszczone obok znaku oznaczają kolor, na jaki znak jest pomalowany B – black (czarny), R – red (czerwony). Na polskich mapach spotkamy często polskie nazewnictwo.

 

Znaki nawigacyjne są nieodzownym elementem żeglarstwa. Ich znaczenia nie można przecenić, a zatem ich znajomość i stosowanie się do nich jest fundamentalną umiejętnością każdego żeglarza. Obok znaków nawigacyjnych na śródlądowych drogach wodnych spotkamy cała gamę znaków żeglugowych regulacji ruchu. O nich jednak kolejnym razem.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4winds szkoła żeglarstwa

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 14 June

Zginął na morzu Kpt. Tadeusz Rożniewski.
wtorek, 14 czerwca 2005
W Rotterdamie odbywa się chrzest s/y "Łódka Bols".
sobota, 14 czerwca 2003
Z Gdańska wyrusza w rejs dookoła świata "Antica" Jerzego Wąsowicza.
niedziela, 14 czerwca 1998
Z portu Falmouth wyszedł w rejs mały kecz "Suahili" z Robinem Knox-Johnstonem na pokładzie; powrócił do tego samego portu 22.04.1969 r.; trasa rejsu wiodła dookoła świata z okrążeniem trzech przylądków: Horn, Leeuwin i Dobrej Nadziei.
piątek, 14 czerwca 1968