Szkoła żeglarstwa 4winds - Locja morska 3/3

czwartek, 6 czerwca 2013
Szkoła żeglarstwa 4winds
Szkoła żeglarstwa 4winds logoDzięki współpracy ze Szkołą Żeglarstwa 4winds prezentujemy nową serię artykułów dla adeptów żeglarstwa oraz wszystkich tych, którzy chcieliby sobie powtórzyć podstawowe wiadomości z zakresu żeglarstwa. Kolejne artykuły będą ukazywać się na Tawernie co dwa tygodnie.

Przygotowanie i prowadzenie rejsu morskiego wymaga od nas znajomości i umiejętności korzystania z publikacji nautycznych. Pomagają nam one w nawigacji i czynią naszą żeglugę bezpieczniejszą. Już wspominaliśmy o księdze locji i spisie świateł, ale nie tylko one mogą być nam potrzebne.

Spis znaków i symboli używanych na mapach


Na mapach morskich występuje wiele oznaczeń i symboli, które - w odróżnieniu od mapy turystycznej - nie są na niej opisane w postaci „legendy”. Znajomość tych znaków jest jednak fundamentalnym elementem żeglugi. Ze względu na mnogość ww. znaków i symboli, mimo zmierzania do unifikacji znaków, każde wydawnictwo wydaje publikację zawierającą symbole i znaki stosowane na mapach przez nie wydawanych.


Przepisy portowe

Przepisy portowe stanowią swoiste załączniki do locji. Zawierają one między innymi informacje o dopuszczalnych prędkościach w portach, kanałach, torach obejściowych. Znajdziemy w nich także informacje o dodatkowych oznaczeniach nawigacyjnych statków, zasady wpływania do portu, zasady obracania i kotwiczenia, przepisy sanitarne, kanały łączności.Spis radiostacji nautycznych

Znajdziemy tu częstotliwości kanałów portowych, stacji meteorologicznych, a także zasady korzystania z systemu GMDSS.Tabele pływów

Wybierając się na akweny pływowe nie zapomnijmy o tabelach pływów albo almanachu Reeds, który jest skondensowanym źródłem informacji opisującym wszystkie europejskie akweny pływowe. Publikacja ta zawiera również plany portów i wykresy prądów.Mapy

Ze względu na zastosowanie mapy morskie dzielimy na:
 1. Nawigacyjne – służące do prowadzenia nawigacji
 • generalne (skala od 1:1000 000 do 1:500 000) - obejmują całe morza lub części oceanów
 • drogowe (skala od 1:500 do 1:100) - służą do pływania wzdłuż brzegów i podejść od strony morza
 • brzegowe (skala od 1:100 000 do 1:25 000) - używane do żeglugi w pobliżu lądu i rejonach ograniczonych pod względem nawigacyjnym
 • plany (skala od 1:50 000 do 1:10 000) - obejmują zatoki, porty, redy, tory wodne itp.
 1. Informacyjne (opisują warunki meteorologiczne, prądy itp.)‏
 2. Zliczeniowe - posiadają tylko siatkę współrzędnych geograficznych. Równoleżniki są na nich mianowane, a południki mogą być mianowane dowolnie przez nawigatora. Służą do wykreślania pozycji astronomicznych i zliczenia geograficznego.

Mapy morskie zawierają informacje o:

 • ukształtowaniu wybrzeża i dna morskiego
 • głębokościach 
 • niebezpieczeństwach podwodnych
 • wrakach 
 • portach
 • pływach
 • prądach
 • obiektach nawigacyjnych
 • łowiskach
 • niebezpiecznych akwenach
 • rutach statków

Musimy jednak pamiętać, że istotne jest nie tylko to co mapa „pokazuje”, ale również to jakie informacje możemy znaleźć w tzw. „wiadomościach okołomapowych”, czyli informacjach opisowych.

 

Mapa nawigacyjna oprócz samego przedstawienia akwenu i linii brzegowej zawiera elementy opisowe takie jak:

 • godło i nazwa wydawcy np. BHMW
 • tytuł mapy np. „Bałtyk część południowa” 
 • numer mapy na marginesie w prawym dolnym rogu oraz numer „do góry nogami” w lewym górnym rogu (numer może być związany ze skala mapy, np. polskie mapy o skali 1:500 000 mają numer od 306 do 500, a mapy o skali od 1:10 000 do 1:80 000 mają numery dwucyfrowe). Jeżeli jest to mapa w systemie międzynarodowym numer poprzedzony jest skrótem INT
 • numer i nazwa mapy na jej odwrocie 
 • skala mapy dla równoleżnika konstrukcyjnego 
 • wymiary mapy w milimetrach - dla porównania skali, gdyż mapy pod wpływem wilgoci mogą zmienić swoje rozmiary
 • wartość deklinacji
 • równoleżnik konstrukcyjny
 • jednostki, w których podawane są głębokości i wysokości - np. metry
 • rodzaj odwzorowania (np. Merkatora)
 • system geodezyjny (np. WGS czyli zgodny z GPS) 
 • rodzaj oznakowania nawigacyjnego (np. IALA – region A)


Na zakończenie naszego spotkania z locją morską i publikacjami nautycznymi pamiętajmy, że zanim wypłyniemy w nawet najkrótszy rejs jesteśmy zobowiązani zebrać jak najwięcej informacji o akwenie, po którym będziemy żeglować. Jest to nie tylko nasz obowiązek prawny, ale przede wszystkim gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa naszej załogi, jachtu i nas samych.

Kpt. Krzysztof Piwnicki
4winds szkoła żeglarstwa

TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 1 March

W Wellington urodził się Russel Coutts; był sternikiem w "Team New Zealand". W ich barwach obronił Puchar dla Nowej Zelandii.
czwartek, 1 marca 1962
W rejsie z Australii do Europy ginie bez wieści bark "Admirał Karpfanger" ex "L'anenir".
wtorek, 1 marca 1938
W okołoziemskim rejsie "Dar Pomorza" pod Kapitanem Konstantym Maciejewiczem opływa Przylądek Horn; było to pierwsze przejscie przylądka pod polską banderą.
poniedziałek, 1 marca 1937
Urodził się Kpt. Andrzej Urbańczyk, żeglarz, pisarz, kompozytor piosenek żeglarskich, aforysta, poeta, swego czasu kolarz, judoka, wojujący pacyfista, obrońca zwierząt, najczęściej nagradzany kapitan Rejsu Roku, organizator i dowódca pierwszej powojennej
niedziela, 1 marca 1936
"Dar Pomorza" jako pierwszy polski statek zawija do Japonii.
piątek, 1 marca 1935
Konstanty Maciejewicz rozpoczyna pracę w PSM w Tczewie.
środa, 1 marca 1922