TYP: a1

Nagroda Przyjazny Brzeg 2023 - wiecie, kto ją dostał?

poniedziałek, 10 czerwca 2024

Duma! - tekst pochodzi z Subiektywnego Serwisu Internetowego

Wyniki dorocznego konkursu „Przyjazny Brzeg 24” przekazał Czytelnikom i Skrytoczytaczom SSI news opublikowany dnia 29 lutego 2024. Dziś relacja z uroczystości wręczenia wyróżnień – Laury XX Edycji Konkursu, która odbyła się 4 czerwca 2024 r. w  sali konferencyjnej siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11. Odbyła się jako oficjalna, lecz mająca bardzo kameralny charakter.

Gości przywiał  Wojciech Skóra, wieloletni sekretarz jury NPB i od pierwszej edycji konkursu jego juror. Przywitał przybyłych laureatów, przyjaciół konkursu i gości reprezentujących patronów honorowych konkursu w osobach: senatora RP – Jerzego Wcisła, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Piotra Borysa, przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Przemysława Rdesta, dyrektora Departamentu Rozwoju Turystyki Polskiej Organizacji Turystycznej – Jacka Janowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Jacka Treichela, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK – Elżbietę Moszczyńską oraz pomysłodawcę konkursu i Przewodniczącego Jury –  Andrzeja Gordona.

Andrzej Gordon przypominał genezę powstania konkursu, jego rozwój i znamienitych laureatów. Zwrócił uwagę na trwałe efekty ich pracy, często okupionej długoletnimi działaniami i popartymi niekonwencjonalnym argumentami, umożliwiającymi przekonanie lokalnych władz i mieszkańców do realizacji inwestycji związanych z rozwojem turystyki wodnej. Przypomniał patronów honorowych konkursu, tych samych od pierwszej edycji, podkreślając ich zaangażowanie i włączenie się w promocję turystyki wodnej, w najszerszym tego określenia znaczeniu.

Listę nagród „Przyjaznego Brzegu 2024” już poznaliście w  tekście w/w newsa SSI. Dzisiejszy news poświęcony jest osobie naszego Laureata – Tadeusza Lisa, który nagrodę „PB” otrzymał za znakomite poradnictwo organizacyjno-techniczne dla żeglarzy na całym świecie – publikowane od wielu lat właśnie w SSI.

Uroczystość wręczenia laurów konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu i medali im. gen. Ignacego Prądzyńskiego zakończył wspólny obiad PT Laureatów, gdzie jeszcze długo, już podczas indywidualnych rozmów wymieniano swoje opinie o idei konkursu i jej realizacji, przedstawiano własne osiągniecia i najbliższe plany, a przede wszystkim deklarowano chęć przystąpienia do coraz liczniejszego Klubu Przyjaciół Przyjaznego Brzegu.

Tadeusz Lis z Żoną Anną - korektorką i redaktorką newsów Tadeusza.

 

 

Tagi: SSI, Kuliński, Lis, Przyjazny Brzeg, nagroda
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 25 June