TYP: a1

Wyrusz w rejs z Zespołem Szkół Morskich

czwartek, 5 stycznia 2017
Informacja prasowa

Mechanik okrętowy, a może nawigator –   gimnazjalistów, którzy chcieliby w przyszłości związać się z przemysłem morskim zapraszamy na dzień zawodowca „Z nami po wiedzę i zawód” w Zespole Szkół Morskich (ul. Wyzwolenia 8). 10 stycznia o godz. 11:00 rozpoczną się dni otwarte, podczas których będzie można poznać ofertę edukacyjną szkoły, w tym atrakcyjny program praktyk, a także ofertę przyszłych pracodawców oraz dalsze możliwości nauki na uczelniach wyższych.

 

Od 1 września 2017 nowy zawód

Zespół Szkół Morskich podczas dni otwartych zaprezentuje kierunki kształcenia:  technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik logistyk, a także technik żeglugi śródlądowej, który w ofercie kształcenia szkoły zostanie wprowadzony od 1 września 2017 r.

Perspektywy kształcenia w związku z planowanym uruchomieniem, od przyszłego roku szkolnego 2017/2018, nowego zawodu w ZSM - technik żeglugi śródlądowej - przybliży dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku Marian Kidaj Kapitan Żeglugi Śródlądowej. Przedstawi jak zdobyte umiejętności przekładają się na wachlarz możliwości zarobkowania związanego z udziałem transportu wodnego w przewozach transportowych, czy z rozwojem przemysłu turystyki wodnej.

 

Praktyki szyte na miarę

Gimnazjaliści będą mogli poznać realizowany obecnie projekt TLS CONNECTING PEOPLE. Projekt ten adresowany jest do uczniów klas logistyczno – spedycyjnych i eksploatatorów portów i terminali. W jego ramach młodzież odbędzie praktyki w Bolonii w międzynarodowych korporacjach, które pracują w oparciu o  nowoczesne technologie. Zakres praktyk będzie zróżnicowany i niemalże indywidualnie dopasowany do preferencji i umiejętności uczniów. Uczniowie przyswoją wiedzę praktyczną z zakresu: organizowania i monitorowania procesów magazynowych i dystrybucyjnych, zarządzania procesem transportowym, zarządzania łańcuchem dostaw, obsługi gości w portach i terminalach,  prowadzenia dokumentacji transportowo – logistycznej, jak również  wiele innych zagadnień stricte związanych z zawodami.

 - Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie oprócz umiejętności zawodowych zdobędą cenne doświadczenie interpersonalne pozwalające im zaistnieć w europejskim środowisku – podkreśla Hanna Szkodo dyrektor Zespołu Szkół Morskich.

 

Oferta przyszłych pracodawców oraz uczelni wyższych

Podczas dnia otwartego zapoznać się będzie można z firmami, które od lat są związane ze szkołą oraz należący do Rady Konsultacyjnej ZSM. Przyszli pracodawcy prezentować będą perspektywy możliwości zatrudnienia, nie tylko w swoich firmach, ale także  branży morskiej i TSL. Wśród zaproszonych będą przedstawiciele: WUŻ Port and Maritime Services Ltd  Sp. z o.o., Żeglugi Gdańskiej Sp. z o.o., DCT GDAŃSK S.A., Erontrans Sp. z o.o., Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Uczelnie wyższe reprezentować będzie Akademia Morska w Gdyni na czele z Prorektorem ds. Kształcenia AM dr hab. inż. Mirosławem Czechowskim prof. nadzw. AMG, z którą ZSM ma podpisane porozumienia o współpracy. Uczniowie ZSM odbywają coroczne praktyki morskie na statkach szkolnych Akademii Morskiej w Gdyni:  fregacie „Dar Młodzieży” oraz statku szkoleniowo – badawczym „Horyzont II”.

 

Współpraca z firmą CARGO LOGIS Sp. z o.o

Podczas dnia otwartego w Zespole Szkół Morskich zostanie również podpisana deklaracja o współpracy pomiędzy ZSM a firmą CARGO LOGIS Sp. z o.o. W ramach współpracy realizowany będzie projekt edukacyjny Theory for work / Teoria pracy. Projekt ma za zadanie wyszkolić młodych praktyków przygotowanych do realizacji postawionych przed nimi zadań.

- Celem projektu jest przygotowanie uczniów w taki sposób do pracy, aby pierwszy miesiąc w firmie nie był  wdrażaniem się a pokazaniem pełnego potencjału. Projekt zakłada cykl zajęć, podczas których uczniowie otrzymają informacje  o bieżących zagadnieniach, z którymi spedytor/logistyk spotyka się każdego dnia pracy – tłumaczy Hanna Szkodo dyrektor Zespołu Szkół Morskich. Podczas  warsztatów uczniowie będą przeprowadzać symulacje organizacji transportu i realizacji zlecenia spedycyjnego (wycena trasy, dobranie odpowiedniego środka transportu, nałożenie marży za usługę oraz obsługa w trakcie transportowania). Uczniom zostanie udostępniona giełda transportowa z możliwością jej obsługi. Młodzież nauczy się jak i kiedy wykorzystywać wiele rozwiązań i możliwości spedycyjnych.

 

Symulatory okrętowy i nawigacyjny

Podczas dnia otwartego będzie można wziąć również udział w zajęciach na symulatorze siłowni okrętowej oraz symulatorze nawigacyjnym, zwiedzić szkołę. Dodatkową atrakcją będą przygotowane dla uczniów liczne konkursy z nagrodami.

Tagi: Zespół Szkół Morskich, praca, nauka, dzień otwarty, Gdańsk
TYP: a3
0 0
Komentarze