TYP: a1

Rok Wagnera - teraz kolej na żeglarzy z Polski

poniedziałek, 13 lutego 2012
Redakcja
Od jednego z głównych organizatorów obchodów Roku Wagnera na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Jerzego Knabe, otrzymaliśmy wiadomość zachęcającą do włączania się żeglarzy z Polski w działania służące upamiętnieniu dokonań naszego rodaka, Władysława Wagnera.Do kolegów żeglarzy w Kraju,

Londyn, 11.02.2012

Wagner Sailing Rally na Karaibach odbyło się, Tablica jest odsłonięta! ROK WAGNERA trwać będzie do grudnia i pozostałe jego wydarzenia na terenie Polski potrzebują teraz pierwszoplanowego zainteresowania, zorganizowanej współpracy, a także nowych pomysłów i sponsorów. Komitet Organizacyjny powinien teraz działać w Polsce. Wobec braku innej instytucji wiodącej, Bractwo Wybrzeża - zachowując ciągłość swego zaangażowania - oferuje na swojej stronie internetowej miejsce w tym celu. Koordynatorem podjął się być teraz Andrzej Radomiński (BW # 86), zaś adresem pierwszego kontaktu staje się mail:

Wagner.PL.2012@gmail.com

Warto przypomnieć, że ROK WAGNERA nie jest organizowany w celach rekreacyjnych, rozrywkowych ani zarobkowych. Wynika z potrzeby serca i poczucia historycznej sprawiedliwości wśród polskiej społeczności żeglarskiej. Jest dbałością o nasze tradycje żeglarskie, przywróceniem istnienia Władysława Wagnera w zbiorowej świadomości Polaków i uznaniem jego zasług.

Organizatorzy nie mogą spodziewać się wynagrodzenia za swoje wysiłki (chociaż mogą liczyć się z wydatkami). Polskie środowisko żeglarskie już pokazało, że ma takich ludzi w swoim gronie. Przekazując inicjatywę do kraju, w imieniu członków poprzedniego Komitetu „karaibskiego”, zapewniam o trwałej chęci pomocy w dostępny dla nas sposób.

Z życzeniami wielu sukcesów i żeglarskim pozdrowieniem

Jerzy Knabe
Komandor YKP Londyn
Członek ZG Yacht Klubu Polski
Brat Wybrzeża #2
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 17 January

Zmarł Tadeusz Borysewicz - oficer Marynarki Wojennej, dowódca ORP "Jaskółka" walczący w obronie Helu, po wojnie - brał udział w odbudowie basenu jachtowego w Gdyni, ratowaniu sprzętu żeglarskiego, organizacji jacht klubu. Współorganizator i redaktor czaso
środa, 17 stycznia 1973