TYP: a1

Co ma wspólnego pisarz i skorupiak?

środa, 12 stycznia 2022
Z mediów

Kiedy odkrywasz jakiś nowy gatunek, przysługuje ci przywilej wybrania nazwy dla stworzonka. Skorzystali z niego skwapliwie naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w Beskidzie Niskim odkryli nowy gatunek skorupiaka. Nazywając go, postanowili uhonorować…Andrzeja Stasiuka, pisarza, którego twórczości są wielbicielami.

 

Nowy skorupiak nazywa się Gammarus Stasiuki, a wielbicielami pisarza i odkrywcami są dr Tomasz Mamos, prof. dr hab. Michał Grabowski i prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. Razem z kolegami ze Słowacji opublikowali w Scientific Reports artykuł opisujący czynniki przyspieszające specjację, czyli powstawanie nowych gatunków. Jednym z takich czynników były zlodowacenia plejstoceńskie. W ich trakcie różne populacje skorupiaków obunogich w Karpatach zostały odizolowane od siebie w niewielkich refugiach (dolinach górskich). Doprowadziło to do powstania skomplikowanego wzoru zmienności molekularnej. Obejmuje on zarówno silne zróżnicowanie geograficzne, niejasne granice międzygatunkowe, jak i sporadyczne krzyżowanie się uprzednio izolowanych populacji po ustąpieniu zlodowaceń.

Badacze przyznają, że cenią m. in. twórczość Andrzeja Stasiuka zwiazana z Bałkanami i Europą Wschodnią – przyrodę tej części Europy teraz właśnie bada kierowany przez prof. Michała Grabowskiego zespół z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

„Wbrew pozorom uczeni pracujący w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych często mają również bardzo humanistyczne pasje, takie jak historia, sztuka czy literatura. Dlatego kiedy znaleźliśmy nowego, nieznanego wcześniej nauce skorupiaka, wspólnie uznaliśmy, że warto go nazwać właśnie Gammarus stasiuki. Mieliśmy przy tym cichą nadzieję, że panu Stasiukowi będzie miło” – podkreślił Michał Grabowski.

Powstawanie gatunków to proces, który trwa cały czas, a odkrywanie czynników, które są za to odpowiedzialne, jest jednym z głównych trendów badań ewolucyjnych. Nasi badacze, dr Tomasz Mamos, prof. dr hab. Michał Grabowski i prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii) wraz z kolegami ze Słowacji,

Tagi: Gammarus Stasiuki, Beskid Niski, skorupiak
TYP: a3
0 0
Komentarze
TYP: a2

Kalendarium: 3 December

W Berdyczowie urodził się Józef Korzeniowski, pisarz marynista, znany później jako Joseph Conrad; jako młody człowiek wyemigrował do Anglii, gdzie zaciągnął się na statek. Po latach służby na morzu osiadł w południowej Anglii, gdzie zmarł w 1925 r.
czwartek, 3 grudnia 1857